Tobias' droom: een behandeling tegen hersenstamkanker

Foundation

Tobias had een droom, een grote droom.

De droom gaat over andere kinderen, kinderen die net als hij volop in het leven staan, dromen hebben en met vallen en opstaan groter worden. Hij wilde dat deze kinderen hierin niet gestopt zouden worden door hersenstamkanker. Tobias’ droom was dat er een behandeling zou komen voor hersenstamkanker, zodat kinderen die deze ziekte krijgen, een goede kans op genezing hebben.

Om deze reden is de Tobias Sybesma Foundation opgericht. We zijn dus een formele stichting. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Opgericht bij een notaris. Hebben een drie hoofdig bestuur. En zijn een goed doel.

De Tobias Sybesma Foundation heeft als doel:
“Het stimuleren en financieren van onderzoeksprojecten om te komen tot een oplossing voor hersenstamkanker.”

Om dit doel te verwezenlijken en daarmee Tobias zijn droom uit te laten komen, gaat de Tobias Sybesma Foundation beweging creëren! Een niet te stoppen beweging, waarmee bekendheid wordt gegenereerd voor hersenstamkanker. Met de bekendheid voor deze ziekte willen we ervoor zorgen dat er middelen komen om onderzoeken te stimuleren en te financieren. Deze onderzoeken moeten ervoor zorgen dat er uiteindelijk een succesvolle behandeling komt.

Deskundigen die zich hebben verbonden aan de Tobias Sybesma Foundation zullen ervoor zorgdragen dat alle middelen op de juiste manier worden ingezet en dat de resultaten op de juiste plek terecht komen.